VÝUKA DĚTÍ

Naše škola má s výukou dětí dlouholetou a pozitivní zkušenost. Formou her se děti učí základním pohybovým dovednostem. Rozvíjí koordinaci pohybu a motorickou paměť. Získávají fyzickou kondici, učí se spolupráci v kolektivu a základní disciplíně. Pro všechny děti má pak cvičení pozitivní odraz na jejich zdraví a dává jejich volnému času smysluplné využití, místo nadměrného sledování televize či počítačových her, v dnešní době tak často negativně působící na jejich duševní i fyzický vývoj.

Dbáme na to, aby si děti vybudovali dostatečné sebevědomí a naučili se asertivně chovat v kolektivu, a tím omezili situace, kdy by se mohli stát terčem šikany. Dále se učí základy sebeobrany a jsou seznámeny se situacemi, ve kterých by se cítily ohroženy a jak v takových situacích reagovat.

Pořádáme také pro děti zajímavé akce v průběhu roku, jako například mikulášská, víkendová i týdenní soustředění, soutěže a účast na závodech.

Kung fu je skvělým základem pro veškerá další bojová umění a díky správnému pohybovému rozvoji i pro ostatní kolektivní či individuální sporty.