SEBEOBRANA

Nedílnou součástí bojových umění je reálná praktická sebeobrana. Při níž jsme konfrontováni se situacemi, kde musíme čelit otevřenému násilí. Ať už ozbrojenému či nikoliv. Zvládnutím jednoduchých technik, využívajících energie agresora a útokem na citlivá a zranitelná místa protivníka, dosahujeme s minimálním úsilím maximální efektivity. Tudíž je vhodná pro muže i ženy a to v jakémkoliv věku.

Jelikož z žádného konfliktu nemůže nikdy vzejít nic dobrého, snažíme se v prvé řadě učit žáky předcházet takovýmto situacím, minimalizovat aspekty zvýhodňující protivníka a v případě nutnosti se adekvátně fyzicky bránit.

V čínských bojových umění označujeme termínem „Qinna“ techniky, kterými dokážeme kontrolovat protivníka skrze blokování kloubů, úchopem svalů, šlach, nervů, nebo stiskem akupunkturních tlakových bodů. Jež je důležitou součástí efektivní sebeobrany.